Przedszkole Nr 148


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 148

Adres Przedszkole Nr 148

Kazimierzowska 45
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 02-572
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 148

228492191
Regon 01005633000000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 148 znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Kazimierzowska 45. Nr tel. do przedszkola to 228492191. Faks: 228492191. Placówka przedszkolna znajduje się na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę www jednostki przedszkolnej odwiedzimy pod adresem www.przedszkole148.pl. Przedszkole posiada wpis w rejestrze pod numerem 01005633000000.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów uczących się w placówce wynosiła 105, z czego 53 stanowiły uczennice, a 52 to chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 9 nauczycieli, z czego 8 na pełen etat oraz 1 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do lektorów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 8. Powiat warszawa ma zarejestrowane 664 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 41583 uczniów w powiecie przypada 664 innych przedszkoli (62,63 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa

przedszkole