Przedszkole Nr 148


Informacje ogólne

Adres Kazimierzowska 45
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 02-572
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna
Telefon 228492191
Fax 228492191
Strona
Regon 01005633000000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 105
Liczba uczennic 53
Liczba uczniów 52
Całkowita liczba nauczycieli 9
Nauczyciele - pełen etat 8
Nauczyciele - pół etatu 1

Przedszkole Nr 148 znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Kazimierzowska 45. Nr tel. do przedszkola to 228492191. Faks: 228492191. Placówka przedszkolna znajduje się na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę www jednostki przedszkolnej odwiedzimy pod adresem www.przedszkole148.pl. Przedszkole posiada wpis w rejestrze pod numerem 01005633000000.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów uczących się w placówce wynosiła 105, z czego 53 stanowiły uczennice, a 52 to chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 9 nauczycieli, z czego 8 na pełen etat oraz 1 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do lektorów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 8. Powiat warszawa ma zarejestrowane 664 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 41583 uczniów w powiecie przypada 664 innych przedszkoli (62,63 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa

przedszkole