Przedszkole Nr 190


Informacje ogólne

Adres Racławicka 30A
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 02-601
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna
Telefon 228441174
Fax 228441174
Strona
Regon 01300241100000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 108
Liczba uczennic 51
Liczba uczniów 57
Całkowita liczba nauczycieli 9
Nauczyciele - pełen etat 8
Nauczyciele - pół etatu 1

Przedszkole Nr 190 znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Racławicka 30A. Numer telefonu do przedszkola to 228441174. Fax: 228441174. Placówka przedszkolna mieści się na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy jednostki przedszkolnej znajdziemy pod adresem p190.przedszkola.net.pl. Jednostka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 01300241100000.

Do przedszkola kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i uruchamia się je w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów pobierających naukę w placówce była równa 108, z czego 51 stanowiły uczennice, a 57 to uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 9 nauczycieli, z czego 8 na pełen etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 8. Powiat warszawa ma zarejestrowane 664 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 41583 uczniów w powiecie przypada 664 innych przedszkoli (62,63 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa

przedszkole