Xxviii Liceum Ogólnokształcące Im. Jana Kochanowskiego


Najważniejsze informacje - Xxviii Liceum Ogólnokształcące Im. Jana Kochanowskiego

Patron Jan Kochanowski

Adres Xxviii Liceum Ogólnokształcące Im. Jana Kochanowskiego

Wiktorska 99
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 02-575
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Xxviii Liceum Ogólnokształcące Im. Jana Kochanowskiego

228442921
Regon 00079895000000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Xxviii Liceum Ogólnokształcące Im. Jana Kochanowskiego znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Wiktorska 99. Nr tel. do liceum to 228442921. Nr fax: 228442921. Liceum działa na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Serwis www liceum znajdziemy pod adresem kochanowski.waw.pl. Liceum znajduje się w rejestrze pod numerem 00079895000000.

Uczniowie po ukończeniu nauki w trzyletnim gimnazjum mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

By kształcić się w liceum ogólnokształcącym, należy najpierw ukończyć gimnazjum i przystąpić do testu gimnazjalnego. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają naukę przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość waha się od 0 do 4 przedmiotów). Istnieją także klasy dwujęzyczne, gdzie wybrane przedmioty wykładane są w języku obcym. Uczniowie z takich klas mogą przystąpić do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu liceum, wychowanek ma możliwość podjęcia nauki w szkole policealnej lub w szkole wyższej (wymagany jest zdany egzamin maturalny). Absolwent, który ukończy liceum ogólnokształcące, ma wykształcenie średnie.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów uczących się w placówce wynosiła 680, z czego 385 to licealistki, a 295 stanowili wychowankowie. W liceum pracuje łącznie 53 nauczycieli, z czego 44 na pełen etat oraz 9 na pół etatu. Na jednego licealistę przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 4,89. Powiat warszawa ma zarejestrowane 224 licea, a województwo mazowieckie - 793. Na 39583 uczniów w powiecie przypada 224 innych liceów (176,71 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 121,96 (96715 wychowanków w wieku licealnym na 793 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 222 67,40 % -
matematyka pisemny podstawowy 222 89,00 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 1 92,00 % -
język angielski pisemny podstawowy 212 96,00 % -
język rosyjski pisemny podstawowy 2 98,00 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 67,40 % 17 (z 238) 17 (z 238) 17 (z 238) 28 (z 778)
matematyka pisemny podstawowy 89,00 % 13 (z 238) 13 (z 238) 13 (z 238) 14 (z 784)
język niemiecki pisemny podstawowy 92,00 % 19 (z 126) 19 (z 126) 19 (z 126) 29 (z 368)
język angielski pisemny podstawowy 96,00 % 16 (z 234) 16 (z 234) 16 (z 234) 16 (z 767)
język rosyjski pisemny podstawowy 98,00 % 12 (z 99) 12 (z 99) 12 (z 99) 13 (z 395)

Mapa