Przedszkole Nr 142


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 142

Adres Przedszkole Nr 142

Jarosława Dąbrowskiego 25
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 02-561
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 142

228450314
Regon 01300228500000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 142 mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Jarosława Dąbrowskiego 25. Telefon do przedszkola to 228450314. Fax: 228450314. Przedszkole funkcjonuje na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Serwis www jednostki przedszkolnej znajdziemy pod adresem www.przedszkole142.webd.pl. Przedszkole widnieje w rejestrze pod numerem 01300228500000.

Do jednostek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i powstają w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dzieci uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 78, z czego 39 stanowiły uczennice, a 39 to chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 7 nauczycieli, z czego 6 na pełen etat oraz 1 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 6. Powiat warszawa ma zarejestrowane 664 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 41583 uczniów w powiecie przypada 664 innych przedszkoli (62,63 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa

przedszkole