Xliii Liceum Ogólnokształcace


Najważniejsze informacje - Xliii Liceum Ogólnokształcace

Patron IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO

Adres Xliii Liceum Ogólnokształcace

GANDHIEGO 13
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 02-645
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Xliii Liceum Ogólnokształcace

228440085
Regon 01521339400000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Xliii Liceum Ogólnokształcace mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem GANDHIEGO 13. Telefon do liceum to 228440085. Fax: 228444426. Szkoła licealna mieści się na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Portal internetowy liceum znajdziemy pod adresem www.lo43.edu.pl. Szkoła licealna znajduje się w rejestrze pod numerem 01521339400000.

Gimnazjaliści po ukończeniu nauki w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

By kształcić się w liceum ogólnokształcącym, należy uprzednio ukończyć gimnazjum i przystąpić do gimnazjalnego sprawdzianu umiejętności. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają kształcenie z przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość wynosi od 0 do 4 przedmiotów). Zostały stworzone również klasy dwujęzyczne, gdzie wybrane przedmioty wykładane są w języku obcym. Licealiści z takich klas mają możliwość przystąpienia do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu liceum, absolwent ma możliwość podjęcia nauki w szkole policealnej lub w szkole wyższej (wymagana jest zdana matura). Wychowanek, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie posiadał wykształcenie średnie.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków pobierających naukę w placówce była równa 221, z czego 141 stanowiły uczennice, a 80 to licealiści. W liceum pracuje łącznie 26 nauczycieli, z czego 11 na cały etat oraz 15 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu wynosi 0,73. Powiat warszawa ma zarejestrowane 224 licea, a województwo mazowieckie - 793. Na 39583 uczniów w powiecie przypada 224 innych jednostek licealnych (176,71 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 121,96 (96715 wychowanków w wieku licealnym na 793 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język niemiecki pisemny podstawowy 4 54,30 % -
język polski pisemny podstawowy 71 55,70 % -
matematyka pisemny podstawowy 71 57,00 % -
język angielski pisemny podstawowy 66 73,50 % -
język rosyjski pisemny podstawowy 1 78,00 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język niemiecki pisemny podstawowy 54,30 % 75 (z 126) 75 (z 126) 75 (z 126) 150 (z 368)
język polski pisemny podstawowy 55,70 % 83 (z 238) 83 (z 238) 83 (z 238) 191 (z 778)
matematyka pisemny podstawowy 57,00 % 101 (z 238) 101 (z 238) 101 (z 238) 238 (z 784)
język angielski pisemny podstawowy 73,50 % 117 (z 234) 117 (z 234) 117 (z 234) 207 (z 767)
język rosyjski pisemny podstawowy 78,00 % 45 (z 99) 45 (z 99) 45 (z 99) 101 (z 395)

Mapa