Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Warszawie Centrum Kształcenia W Płocku


Najważniejsze informacje - Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Warszawie Centrum Kształcenia W Płocku

Adres Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Warszawie Centrum Kształcenia W Płocku

1 Maja 7
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-402
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Warszawie Centrum Kształcenia W Płocku

243661077
Regon 00051236100476
Organ prowadzący Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Warszawie Centrum Kształcenia W Płocku znajduje się w miejscowości Płock pod adresem 1 Maja 7. Nr tel. do technikum to 243661077. Nr faksu: 242646084. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna działa na terytorium gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Witrynę internetową szkoły średniej o profilu technicznym można znaleźć pod adresem www.plock.zdz.edu.pl. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 00051236100476. Jednostka rejestracyjna dla Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Warszawie Centrum Kształcenia W Płocku to miasto na prawach powiatu.

Wychowanek szkoły średniej technicznej musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie matury po zaliczeniu egzaminu maturalnego.

Powiat płock ma zarejestrowane 20 szkoł technicznych, a województwo mazowieckie - 338. Na 2891 uczniów w powiecie przypada 20 innych techników (144,55 na placówkę), a średnia w województwie to 179,98 (60832 uczniów na 338 placówek).

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr