Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Warszawie Centrum Kształcenia W Płockupłcoku


Najważniejsze informacje - Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Warszawie Centrum Kształcenia W Płockupłcoku

Adres Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Warszawie Centrum Kształcenia W Płockupłcoku

1 Maja 7
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-402
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Warszawie Centrum Kształcenia W Płockupłcoku

243661077
Regon 00051236100870
Organ prowadzący Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Warszawie Centrum Kształcenia W Płockupłcoku znajduje się w miejscowości Płock pod adresem 1 Maja 7. Telefon do szkoły to 243661077. Nr fax: 242646084. Szkoła licealna działa na terytorium gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Stronę www szkoły licealnej można odwiedzić pod adresem www.plock.zdz.edu.pl. Szkoła licealna znajduje się w rejestrze pod numerem 00051236100870. Instytucja rejestracyjna dla Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Warszawie Centrum Kształcenia W Płockupłcoku to miasto na prawach powiatu.

Wychowankowie gimnazjum po zakończeniu edukacji w trzyletnim gimnazjum mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym, należy najpierw ukończyć gimnazjum i przystąpić do gimnazjalnego sprawdzianu umiejętności. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają kształcenie z przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba waha się od 0 do 4 przedmiotów). Istnieją też klasy dwujęzyczne, gdzie niektóre przedmioty nauczane są w języku obcym. Licealiści z takich klas mają możliwość przystąpienia do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu liceum, wychowanek może kształcić się w szkole policealnej lub na uniwersytecie (wymagane jest świadectwo dojrzałości). Absolwent, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie miał wykształcenie średnie.

Powiat płock ma zarejestrowane 38 liceów, a województwo mazowieckie - 793. Na 4131 uczniów w powiecie przypada 38 innych licealnych szkół średnich (108,71 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 121,96 (96715 licealistów na 793 placówek).

Mapa

liceum