Technikum Uzupelniające Mechaniczne Dla Dorosłych


Najważniejsze informacje - Technikum Uzupelniające Mechaniczne Dla Dorosłych

Patron Zbigniew Strzelecki

Adres Technikum Uzupelniające Mechaniczne Dla Dorosłych

SŁOWACKIEGO 37
Miejscowość Sandomierz
Kod pocztowy 27-600
Gmina miasto Sandomierz
Powiat sandomierski
Województwo świętokrzyskie
Typ Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Uzupelniające Mechaniczne Dla Dorosłych

156445874
Regon 29289309800000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum Uzupelniające Mechaniczne Dla Dorosłych znajduje się w miejscowości Sandomierz pod adresem SŁOWACKIEGO 37. Nr tel. do technikum to 156445874. Numer fax: 158325125. Szkoła średnia techniczna ma lokalizację na obszarze gminy Sandomierz, powiat sandomierski , województwo świętokrzyskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Stronę internetową technicznej szkoły ponadgimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.zstio.pl. Szkoła średnia techniczna posiada wpis w rejestrze pod numerem 29289309800000.

Uczeń technicznej szkoły ponadgimnazjalnej będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także zdobycie matury po zaliczeniu matury.

Powiat sandomierski ma zarejestrowane 17 szkoł technicznych, a województwo świętokrzyskie - 136. Na 1177 uczniów w powiecie przypada 17 innych szkół średnich technicznych (69,24 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 137,37 (18682 wychowanków na 136 placówek).

Mapa