Szkoła Podstawowa Nr4


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr4

Patron IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA

Adres Szkoła Podstawowa Nr4

MICKIEWICZA 39
Miejscowość Sandomierz
Kod pocztowy 27-600
Gmina miasto Sandomierz
Powiat sandomierski
Województwo świętokrzyskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr4

158327392
Regon 00083755400000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr4 mieści się w miejscowości Sandomierz pod adresem MICKIEWICZA 39. Numer tel. do szkoły podstawowej to 158327392. Numer fax: 158327392. Jednostka edukacyjna mieści się na obszarze gminy Sandomierz, powiat sandomierski , województwo świętokrzyskie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www jednostki edukacyjnej znajdziemy pod adresem www.sp4.sandomierz.pl. Placówka edukacyjna widnieje w rejestrze pod numerem 00083755400000.

Szkoła Podstawowa Nr4 rekrutuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 536, z czego 270 to uczennice, a 266 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 46 nauczycieli, z czego 40 na cały etat oraz 6 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu to 6,67. Powiat sandomierski ma zarejestrowane 42 szkoły podstawowe, a województwo świętokrzyskie - 555. Na 4791 uczniów w powiecie przypada 42 innych szkół podstawowych (114,07 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 136,74 (75893 uczniów na 555 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Sandomierz: 16
  • w gminie Sandomierz: 16
  • powiat sandomierski: 53
  • województwo świętokrzyskie: 584

Mapa