Technikum Nr 5


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 5

Adres Technikum Nr 5

Aleja M.Piłsudskiego 10
Miejscowość Tychy
Kod pocztowy 43-100
Gmina miasto Tychy
Powiat Tychy
Województwo śląskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna
Regon 27203989900000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Nr 5 znajduje się w miejscowości Tychy pod adresem Aleja M.Piłsudskiego 10. Technikum mieści się na obszarze gminy Tychy, powiat Tychy , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Szkoła średnia techniczna figuruje w rejestrze pod numerem 27203989900000.

Wychowanek szkoły średniej technicznej musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie certyfikatu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu matury.

W 2013 roku łączna ilość słuchaczy uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 524, z czego 113 stanowiły kursantki, a 411 stanowili kursanci. Powiat tychy ma zarejestrowane 9 szkoł technicznych, a województwo śląskie - 381. Na 1866 uczniów w powiecie przypada 9 innych technicznych szkół ponadgimnazjalnych (207,33 na placówkę), a średnia w województwie to 169,63 (64630 uczniów na 381 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 106 41,40 % -
język polski pisemny podstawowy 106 53,90 % -
język polski ustny podstawowy 104 74,70 % -
język angielski pisemny podstawowy 94 60,60 % -
język angielski ustny podstawowy 91 61,30 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 41,40 % 10 (z 21) 10 (z 21) 10 (z 21) 337 (z 639)
język polski pisemny podstawowy 53,90 % 9 (z 21) 9 (z 21) 9 (z 21) 206 (z 644)
język polski ustny podstawowy 74,70 % 9 (z 21) 9 (z 21) 9 (z 21) 195 (z 641)
język angielski pisemny podstawowy 60,60 % 10 (z 18) 10 (z 18) 10 (z 18) 320 (z 652)
język angielski ustny podstawowy 61,30 % 7 (z 18) 7 (z 18) 7 (z 18) 262 (z 646)

Mapa