Technikum Nr 18


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 18

Adres Technikum Nr 18

Armii Krajowej 84
Miejscowość Katowice
Kod pocztowy 40-671
Gmina miasto Katowice
Powiat Katowice
Województwo śląskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Nr 18

322028463
Regon 27210988400000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Nr 18 znajduje się w miejscowości Katowice pod adresem Armii Krajowej 84. Numer telefonu do szkoły to 322028463. Numer fax: 322014881. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna ma lokalizację na terytorium gminy Katowice, powiat Katowice , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Stronę www szkoły średniej o profilu technicznym można odwiedzić pod adresem zsmp.prv.pl. Szkoła średnia o profilu technicznym znajduje się w rejestrze pod numerem 27210988400000.

Uczeń technikum ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania dokumentu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie świadectwa maturalnego po zaliczeniu egzaminu maturalnego.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 311, z czego 60 stanowiły słuchaczki, a 251 stanowili uczniowie. Powiat katowice ma zarejestrowane 31 szkoł technicznych, a województwo śląskie - 381. Na 4121 uczniów w powiecie przypada 31 innych technicznych szkół ponadgimnazjalnych (132,94 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 169,63 (64630 słuchaczy na 381 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 50 38,30 % -
język polski pisemny podstawowy 50 41,50 % -
język polski ustny podstawowy 46 55,40 % -
język angielski ustny podstawowy 45 49,00 % -
język angielski pisemny podstawowy 47 59,30 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 38,30 % 27 (z 50) 27 (z 50) 27 (z 50) 369 (z 639)
język polski pisemny podstawowy 41,50 % 41 (z 50) 41 (z 50) 41 (z 50) 507 (z 644)
język polski ustny podstawowy 55,40 % 44 (z 50) 44 (z 50) 44 (z 50) 527 (z 641)
język angielski ustny podstawowy 49,00 % 38 (z 53) 38 (z 53) 38 (z 53) 450 (z 646)
język angielski pisemny podstawowy 59,30 % 31 (z 53) 31 (z 53) 31 (z 53) 344 (z 652)

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr