Technikum Nr 4


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 4

Patron im. Hanny i Kazimierza Wejchertów

Adres Technikum Nr 4

EDUKACJ 11
Miejscowość Tychy
Kod pocztowy 43-100
Gmina miasto Tychy
Powiat Tychy
Województwo śląskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Nr 4

322273733
Regon 27203968100000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Nr 4 mieści się w miejscowości Tychy pod adresem EDUKACJ 11. Numer tel. do szkoły to 322273733. Faks: 322273733. Szkoła średnia techniczna mieści się na obszarze gminy Tychy, powiat Tychy , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Stronę www szkoły średniej technicznej odwiedzimy pod adresem zsbm.tychy.pl. Szkoła średnia o profilu technicznym posiada wpis w rejestrze pod numerem 27203968100000.

Słuchacz technikum będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie dokumentu potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu maturalnego.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków pobierających naukę w placówce była równa 255, z czego 118 to słuchaczki, a 137 to kursanci. Powiat tychy ma zarejestrowane 9 szkoł technicznych, a województwo śląskie - 381. Na 1866 uczniów w powiecie przypada 9 innych szkół średnich technicznych (207,33 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 169,63 (64630 wychowanków na 381 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 61 53,50 % -
język polski pisemny podstawowy 61 54,40 % -
język polski ustny podstawowy 60 73,20 % -
język angielski pisemny podstawowy 57 63,40 % -
język angielski ustny podstawowy 55 65,60 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 53,50 % 7 (z 21) 7 (z 21) 7 (z 21) 197 (z 639)
język polski pisemny podstawowy 54,40 % 8 (z 21) 8 (z 21) 8 (z 21) 191 (z 644)
język polski ustny podstawowy 73,20 % 11 (z 21) 12 (z 21) 12 (z 21) 226 (z 641)
język angielski pisemny podstawowy 63,40 % 8 (z 18) 8 (z 18) 8 (z 18) 263 (z 652)
język angielski ustny podstawowy 65,60 % 5 (z 18) 5 (z 18) 5 (z 18) 196 (z 646)

Mapa