Przedszkole Nr 26


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 26

Adres Przedszkole Nr 26

Młodzieżowa 5
Miejscowość Tychy
Kod pocztowy 43-100
Gmina miasto Tychy
Powiat Tychy
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 26

322170846
Strona
Regon 27151029000000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 26 mieści się w miejscowości Tychy pod adresem Młodzieżowa 5. Numer telefonu do przedszkola to 322170846. Numer faksu: 322170846. Jednostka przedszkolna działa na terytorium gminy Tychy, powiat Tychy , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Witrynę internetową jednostki przedszkolnej odwiedzimy pod adresem przedszkolenr26tychy.webnode.com. Jednostka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 27151029000000.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzy się je w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce to 165, z czego 71 to dziewczynki, a 94 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 15 nauczycieli, z czego 13 na pełen etat oraz 2 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 6,5. Powiat tychy ma zarejestrowane 39 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 2788 uczniów w powiecie przypada 39 innych przedszkoli (71,49 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 83,37 (116215 dzieci w wieku przedszkolnym na 1394 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Tychy: 46
  • w gminie Tychy: 46
  • powiat Tychy: 46
  • województwo śląskie: 2020

Mapa