Przedszkole Nr 29 Z Odziałami Integracyjnymi


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 29 Z Odziałami Integracyjnymi

Adres Przedszkole Nr 29 Z Odziałami Integracyjnymi

Hubala 7
Miejscowość Tychy
Kod pocztowy 43-100
Gmina miasto Tychy
Powiat Tychy
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 29 Z Odziałami Integracyjnymi

322175526
Strona
Regon 27151033700000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 29 Z Odziałami Integracyjnymi znajduje się w miejscowości Tychy pod adresem Hubala 7. Numer tel. do przedszkola to 322175526. Faks: 322175526. Przedszkole działa na terenie gminy Tychy, powiat Tychy , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Portal internetowy placówki przedszkolnej odwiedzimy pod adresem www.przedszkole29tychy.pl. Placówka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 27151033700000.

Do przedszkola kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i organizowane są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów pobierających edukację w placówce wynosiła 146, z czego 57 stanowiły uczennice, a 89 to uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 25 nauczycieli, z czego 23 na cały etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,17 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 11,5. Powiat tychy ma zarejestrowane 39 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 2788 uczniów w powiecie przypada 39 innych przedszkoli (71,49 na placówkę), a średnia w województwie to 83,37 (116215 dzieci w wieku przedszkolnym na 1394 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Tychy: 46
  • w gminie Tychy: 46
  • powiat Tychy: 46
  • województwo śląskie: 2020

Mapa