Technikum Górnicze W Tychach Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicach


Najważniejsze informacje - Technikum Górnicze W Tychach Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicach

Patron Orląt Lwowskich

Adres Technikum Górnicze W Tychach Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicach

Budowlanych 156
Miejscowość Tychy
Kod pocztowy 43-100
Gmina miasto Tychy
Powiat Tychy
Województwo śląskie
Typ Technikum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Technikum Górnicze W Tychach Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicach

323270880
Regon 00051253311552
Organ prowadzący Zakład Doskonalenia Zawdowego w Katowicach

Technikum Górnicze W Tychach Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicach mieści się w miejscowości Tychy pod adresem Budowlanych 156. Telefon do technikum to 323270880. Faks: 323270880. Szkoła średnia o profilu technicznym ma lokalizację na obszarze gminy Tychy, powiat Tychy , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest stowarzyszenia. Portal internetowy technikum można znaleźć pod adresem www.tychy.zdz.pl. Technikum figuruje w rejestrze pod numerem 00051253311552. Organ rejestracyjny dla Technikum Górnicze W Tychach Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicach to miasto na prawach powiatu.

Kursant szkoły średniej technicznej będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie matury po zdaniu egzaminu dojrzałości.

Powiat tychy ma zarejestrowane 9 szkoł technicznych, a województwo śląskie - 381. Na 1866 uczniów w powiecie przypada 9 innych techników (207,33 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 169,63 (64630 kursantów na 381 placówek).

Mapa