Gimnazjum Nr 5 Z Oddziałami Integracyjnymi


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 5 Z Oddziałami Integracyjnymi

Patron Kazimierz Górski

Adres Gimnazjum Nr 5 Z Oddziałami Integracyjnymi

Młodzieżowa 7
Miejscowość Tychy
Kod pocztowy 43-100
Gmina miasto Tychy
Powiat Tychy
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 5 Z Oddziałami Integracyjnymi

322174156
Strona
Regon 27660553900000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 5 Z Oddziałami Integracyjnymi mieści się w miejscowości Tychy pod adresem Młodzieżowa 7. Telefon do szkoły to 322174156. Nr faksu: 322174156. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje na obszarze gminy Tychy, powiat Tychy , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową szkoły gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.gim5.tychy.pl. Placówka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 27660553900000.

Nauka w szkole gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty testu są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje testy oceniają. Wyniki testu w formie odpowiedniego zaświadczenia uczniowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku laureat osiąga z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów uczących się w placówce wynosiła 118, z czego 39 stanowiły dziewczynki, a 79 to uczniowie. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 27 nauczycieli, z czego 19 na pełen etat oraz 8 na pół etatu. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,23 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych na pół etatu wynosi 2,38. Powiat tychy ma zarejestrowane 16 gimnazjów, a województwo śląskie - 798. Na 3165 uczniów w powiecie przypada 16 innych jednostek gimnazjalnych (197,81 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 157,06 (125334 uczniów na 798 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Tychy: 46
  • w gminie Tychy: 46
  • powiat Tychy: 46
  • województwo śląskie: 2020

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.550.060.06
2006-2.630.030.03
2007-2.241.621.62
2008-5.61-0.5-0.5
2009-9.80.630.63
2010-3.861.641.64
2011-4.120.390.39
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-5.310.70.7
2006-3.110.960.96
2007-4.10.850.85
2008-4.861.321.32
2009-5.71.851.85
2010-4.561.341.34
2011-7.33-0.25-0.25

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum