Technikum Nr 2


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 2

Adres Technikum Nr 2

Elfów 9
Miejscowość Tychy
Kod pocztowy 43-100
Gmina miasto Tychy
Powiat Tychy
Województwo śląskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Nr 2

322274185
Regon 27203998800000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Nr 2 mieści się w miejscowości Tychy pod adresem Elfów 9. Numer tel. do technikum to 322274185. Numer fax: 322274185. Technikum działa na obszarze gminy Tychy, powiat Tychy , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Portal internetowy szkoły średniej o profilu technicznym znajdziemy pod adresem www.zseim.webpark.pl. Technikum posiada wpis w rejestrze pod numerem 27203998800000.

Uczeń technicznej szkoły ponadgimnazjalnej musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania świadectwa potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu matury.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków uczących się w placówce to 200, z czego 167 stanowiły uczennice, a 33 to kursanci. Powiat tychy ma zarejestrowane 9 szkoł technicznych, a województwo śląskie - 381. Na 1866 uczniów w powiecie przypada 9 innych szkół średnich technicznych (207,33 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 169,63 (64630 słuchaczy na 381 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 47 47,40 % -
język polski ustny podstawowy 45 83,00 % -
matematyka pisemny podstawowy 48 53,60 % -
język angielski pisemny podstawowy 38 64,20 % -
język angielski ustny podstawowy 36 72,60 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 47,40 % 16 (z 21) 16 (z 21) 16 (z 21) 374 (z 644)
język polski ustny podstawowy 83,00 % 5 (z 21) 5 (z 21) 5 (z 21) 85 (z 641)
matematyka pisemny podstawowy 53,60 % 6 (z 21) 6 (z 21) 6 (z 21) 195 (z 639)
język angielski pisemny podstawowy 64,20 % 6 (z 18) 6 (z 18) 6 (z 18) 249 (z 652)
język angielski ustny podstawowy 72,60 % 2 (z 18) 2 (z 18) 2 (z 18) 122 (z 646)

Mapa