Technikum Nr 1


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 1

Patron Gustaw Morcinek

Adres Technikum Nr 1

Wejchertów 20
Miejscowość Tychy
Kod pocztowy 43-100
Gmina miasto Tychy
Powiat Tychy
Województwo śląskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna
Regon 27203926700000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Nr 1 mieści się w miejscowości Tychy pod adresem Wejchertów 20. Szkoła średnia o profilu technicznym działa na terenie gminy Tychy, powiat Tychy , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Technikum posiada wpis w rejestrze pod numerem 27203926700000.

Uczeń technikum będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość zdobycia dokumentu potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także zdobycie matury po zaliczeniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku łączna liczba słuchaczy pobierających edukację w placówce wynosiła 105, z czego 77 to uczennice, a 28 to uczniowie. Powiat tychy ma zarejestrowane 9 szkoł technicznych, a województwo śląskie - 381. Na 1866 uczniów w powiecie przypada 9 innych techników (207,33 na placówkę), a średnia w województwie to 169,63 (64630 uczniów na 381 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 21 43,90 % -
język angielski ustny podstawowy 19 47,40 % -
język angielski pisemny podstawowy 20 53,90 % -
język polski pisemny podstawowy 21 50,00 % -
język polski ustny podstawowy 20 74,00 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 43,90 % 9 (z 21) 9 (z 21) 9 (z 21) 302 (z 639)
język angielski ustny podstawowy 47,40 % 14 (z 18) 14 (z 18) 14 (z 18) 467 (z 646)
język angielski pisemny podstawowy 53,90 % 12 (z 18) 12 (z 18) 12 (z 18) 417 (z 652)
język polski pisemny podstawowy 50,00 % 15 (z 21) 15 (z 21) 15 (z 21) 304 (z 644)
język polski ustny podstawowy 74,00 % 10 (z 21) 10 (z 21) 10 (z 21) 208 (z 641)

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr