Technikum Nr 15


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 15

Adres Technikum Nr 15

Boya Żeleńskiego 96
Miejscowość Katowice
Kod pocztowy 40-750
Gmina miasto Katowice
Powiat Katowice
Województwo śląskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Nr 15

322020011
Regon 27221982200001
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Nr 15 mieści się w miejscowości Katowice pod adresem Boya Żeleńskiego 96. Numer tel. do technikum to 322020011. Fax: 322020011. Szkoła średnia techniczna działa na terytorium gminy Katowice, powiat Katowice , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Serwis www szkoły średniej o profilu technicznym odwiedzimy pod adresem www.klenczar.pl. Szkoła średnia techniczna znajduje się w rejestrze pod numerem 27221982200001.

Kursant szkoły średniej o profilu technicznym ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie matury po zdaniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce była równa 157, z czego 60 to kursantki, a 97 stanowili uczniowie. Powiat katowice ma zarejestrowane 31 szkoł technicznych, a województwo śląskie - 381. Na 4121 uczniów w powiecie przypada 31 innych techników (132,94 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 169,63 (64630 uczniów na 381 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 23 27,00 % -
język polski pisemny podstawowy 23 40,30 % -
język polski ustny podstawowy 23 65,00 % -
język angielski pisemny podstawowy 22 52,70 % -
język angielski ustny podstawowy 22 59,10 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 27,00 % 41 (z 50) 41 (z 50) 41 (z 50) 512 (z 639)
język polski pisemny podstawowy 40,30 % 43 (z 50) 43 (z 50) 43 (z 50) 524 (z 644)
język polski ustny podstawowy 65,00 % 34 (z 50) 34 (z 50) 34 (z 50) 392 (z 641)
język angielski pisemny podstawowy 52,70 % 39 (z 53) 39 (z 53) 39 (z 53) 435 (z 652)
język angielski ustny podstawowy 59,10 % 28 (z 53) 28 (z 53) 28 (z 53) 292 (z 646)

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr