Technikum Nr 6


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 6

Patron im. Karola Olszewskiego

Adres Technikum Nr 6

Browarowa 1 A
Miejscowość Tychy
Kod pocztowy 43-100
Gmina miasto Tychy
Powiat Tychy
Województwo śląskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Nr 6

322273632
Regon 27203961700000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Nr 6 mieści się w miejscowości Tychy pod adresem Browarowa 1 A. Nr tel. do technikum to 322273632. Numer faksu: 322198242. Szkoła średnia o profilu technicznym działa na terytorium gminy Tychy, powiat Tychy , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Szkoła średnia techniczna figuruje w rejestrze pod numerem 27203961700000.

Wychowanek szkoły średniej o profilu technicznym ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu matury.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków pobierających naukę w placówce wynosiła 348, z czego 265 stanowiły uczennice, a 83 to uczniowie. Powiat tychy ma zarejestrowane 9 szkoł technicznych, a województwo śląskie - 381. Na 1866 uczniów w powiecie przypada 9 innych techników (207,33 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 169,63 (64630 wychowanków na 381 placówek).

Mapa