Technikum Nr 3


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 3

Adres Technikum Nr 3

Słowiańska 2
Miejscowość Olecko
Kod pocztowy 19-400
Gmina Olecko
Powiat olecki
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Nr 3

875203062
Regon 28028969600000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum Nr 3 mieści się w miejscowości Olecko pod adresem Słowiańska 2. Numer tel. do szkoły to 875203062. Numer faksu: 875203063. Szkoła średnia techniczna znajduje się na terenie gminy Olecko, powiat olecki , województwo warmińsko-mazurskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Serwis www technicznej szkoły ponadgimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.oswg.olecko.pl. Szkoła średnia o profilu technicznym widnieje w rejestrze pod numerem 28028969600000.

Kursant szkoły średniej o profilu technicznym ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także zdobycie matury po zaliczeniu matury.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków uczących się w placówce wynosiła 14, z czego 8 to słuchaczki, a 6 to uczniowie. Powiat olecki ma zarejestrowane 3 szkoły techniczne, a województwo warmińsko-mazurskie - 127. Na 478 uczniów w powiecie przypada 3 innych szkół średnich o profilu technicznym (159,33 na placówkę), a średnia w województwie to 170,28 (21626 kursantów na 127 placówek).

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr