Technikum Nr 1


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 1

Adres Technikum Nr 1

11 Listopada 24
Miejscowość Ełk
Kod pocztowy 19-300
Gmina miasto Ełk
Powiat ełcki
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Nr 1

876216992
Regon 51946153500000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum Nr 1 mieści się w miejscowości Ełk pod adresem 11 Listopada 24. Numer telefonu do technikum to 876216992. Nr fax: 876216991. Szkoła średnia o profilu technicznym znajduje się na terenie gminy Ełk, powiat ełcki , województwo warmińsko-mazurskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Serwis www szkoły średniej o profilu technicznym odwiedzimy pod adresem zs1.elk.pl. Technikum posiada wpis w rejestrze pod numerem 51946153500000.

Uczeń szkoły średniej technicznej będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie certyfikatu potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także zdobycie matury po zdaniu matury.

W 2013 roku łączna liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 295, z czego 138 stanowiły uczennice, a 157 to kursanci. Powiat ełcki ma zarejestrowane 11 szkoł technicznych, a województwo warmińsko-mazurskie - 127. Na 1657 uczniów w powiecie przypada 11 innych szkół średnich o profilu technicznym (150,64 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 170,28 (21626 kursantów na 127 placówek).

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr