Technikum W Grajewie


Najważniejsze informacje - Technikum W Grajewie

Adres Technikum W Grajewie

Wojska Polskiego 84
Miejscowość Grajewo
Kod pocztowy 19-203
Gmina miasto Grajewo
Powiat grajewski
Województwo podlaskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum W Grajewie

862723181
Regon 45115102000000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum W Grajewie mieści się w miejscowości Grajewo pod adresem Wojska Polskiego 84. Telefon do technikum to 862723181. Numer fax: 862723181. Szkoła średnia o profilu technicznym mieści się na terytorium gminy Grajewo, powiat grajewski , województwo podlaskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 45115102000000.

Uczeń szkoły średniej technicznej będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość zdobycia dyplomu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także zdobycie świadectwa maturalnego po zaliczeniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku całkowita liczba słuchaczy pobierających naukę w placówce to 232, z czego 93 stanowiły kursantki, a 139 stanowili kursanci. Powiat grajewski ma zarejestrowane 7 szkoł technicznych, a województwo podlaskie - 111. Na 1027 uczniów w powiecie przypada 7 innych szkół średnich o profilu technicznym (146,71 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 168,32 (18684 uczniów na 111 placówek).

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr