Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Białymstoku Z/s W Ełku


Najważniejsze informacje - Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Białymstoku Z/S W Ełku

Adres Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Białymstoku Z/S W Ełku

Armii Krajowej 43
Miejscowość Ełk
Kod pocztowy 19-300
Gmina miasto Ełk
Powiat ełcki
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Technikum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Białymstoku Z/S W Ełku

876202610
Regon 00051246700980
Organ prowadzący Zakład Doskonalenia Zawodowego

Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Białymstoku Z/s W Ełku znajduje się w miejscowości Ełk pod adresem Armii Krajowej 43. Numer tel. do technikum to 876202610. Numer faksu: 876202610. Szkoła średnia o profilu technicznym działa na terytorium gminy Ełk, powiat ełcki , województwo warmińsko-mazurskie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Stronę www szkoły średniej technicznej można odwiedzić pod adresem www.zdz.bialystok.pl. Technikum figuruje w rejestrze pod numerem 00051246700980. Organ rejestrujący dla Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Białymstoku Z/s W Ełku to powiat ziemski.

Wychowanek technikum będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie dokumentu potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie matury po zaliczeniu egzaminu maturalnego.

Powiat ełcki ma zarejestrowane 11 szkoł technicznych, a województwo warmińsko-mazurskie - 127. Na 1657 uczniów w powiecie przypada 11 innych technicznych szkół ponadgimnazjalnych (150,64 na placówkę), a średnia w województwie to 170,28 (21626 słuchaczy na 127 placówek).

Mapa