Techn.architekt.krajob.


Najważniejsze informacje - Techn.architekt.krajob.

Adres Techn.architekt.krajob.

KARBOWSKA 29
Miejscowość Brodnica
Kod pocztowy 87-300
Gmina miasto Brodnica
Powiat brodnicki
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna
Regon 00574147400006
Organ prowadzący Powiat ziemski

Techn.architekt.krajob. znajduje się w miejscowości Brodnica pod adresem KARBOWSKA 29. Szkoła średnia o profilu technicznym znajduje się na terytorium gminy Brodnica, powiat brodnicki , województwo kujawsko-pomorskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 00574147400006.

Uczeń technikum ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość zdobycia dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także zdobycie matury po zdaniu egzaminu maturalnego.

W 2013 roku ogólna liczba kursantów pobierających edukację w placówce wynosiła 42, z czego 34 stanowiły kursantki, a 8 to kursanci. Powiat brodnicki ma zarejestrowane 18 szkoł technicznych, a województwo kujawsko-pomorskie - 251. Na 1216 uczniów w powiecie przypada 18 innych technicznych szkół ponadgimnazjalnych (67,56 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 128,81 (32332 słuchaczy na 251 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 16 32,13 % 62,50 %
język polski ustny 16 45,00 % 93,75 %
język polski pisemny podstawowy 16 50,25 % 100,00 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 32,13 % 12 (z 15) 12 (z 15) 15 (z 18) 234 (z 329)
język polski ustny 45,00 % 1 (z 2) 1 (z 2) 1 (z 2) 1 (z 2)
język polski pisemny podstawowy 50,25 % 5 (z 15) 5 (z 15) 7 (z 18) 136 (z 330)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr