Zsz - Kucharz Małej Gastr.


Najważniejsze informacje - Zsz - Kucharz Małej Gastr.

Adres Zsz - Kucharz Małej Gastr.

KARBOWSKA 29
Miejscowość Brodnica
Kod pocztowy 87-300
Gmina miasto Brodnica
Powiat brodnicki
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna
Regon 87168151100002
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zsz - Kucharz Małej Gastr. znajduje się w miejscowości Brodnica pod adresem KARBOWSKA 29. Szkoła zawodowa ma lokalizację na terenie gminy Brodnica, powiat brodnicki , województwo kujawsko-pomorskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. ZSZ znajduje się w rejestrze pod numerem 87168151100002.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program nauczania w zakresie nauczania ogólnokształcącego i praktycznego. W ZSZ przedmioty ogólnokształcące są realizowane podobnie jak w liceum ogólnokształcącym i szkole średniej technicznej, lecz wyłącznie w obszarze podstawowym. Słuchacz zdobywa edukację i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej zdobywanie wiedzy trwa trzy lata. W obrębie zawodu ilość kwalifikacji jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do zdobycia przez praktykanta. W szkole o profilu zawodowym szczególny nacisk kładzie się na kształcenie zawodowe. Dlatego też w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje więcej niż 60% łącznego czasu przypisanego na praktykę zawodową. Zdobywanie umiejętności praktycznych ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. ZSZ można ukończyć uzyskując tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom dokumentujący kwalifikacje zawodowe, o ile wychowanek podejdzie do dobrowolnego testu zawodowego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu ZSZ naukę można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, lub uzupełniać swoje kompetencje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna liczba kursantów uczęszczających na lekcje w placówce to 29, z czego 20 stanowiły kursantki, a 9 to słuchacze. Powiat brodnicki ma zarejestrowane 8 szkoł zawodowych, a województwo kujawsko-pomorskie - 148. Na 878 uczniów w powiecie przypada 8 innych szkół zawodowych (109,75 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 92,48 (13687 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 148 placówek).

Mapa