Technikum


Najważniejsze informacje - Technikum

Adres Technikum

Mazurska 28
Miejscowość Brodnica
Kod pocztowy 87-300
Gmina miasto Brodnica
Powiat brodnicki
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum

564982466
Strona
Regon 87166603200000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum mieści się w miejscowości Brodnica pod adresem Mazurska 28. Numer telefonu do technikum to 564982466. Nr fax: 566971522. Szkoła średnia techniczna ma lokalizację na obszarze gminy Brodnica, powiat brodnicki , województwo kujawsko-pomorskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Stronę www szkoły średniej technicznej można znaleźć pod adresem www.zszbrodnica.republika.pl. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 87166603200000.

Uczeń technicznej szkoły ponadgimnazjalnej ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie matury po zdaniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku całkowita liczba kursantów pobierających edukację w placówce była równa 568, z czego 213 to uczennice, a 355 to kursanci. Powiat brodnicki ma zarejestrowane 18 szkoł technicznych, a województwo kujawsko-pomorskie - 251. Na 1216 uczniów w powiecie przypada 18 innych techników (67,56 na placówkę), a średnia w województwie to 128,81 (32332 słuchaczy na 251 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język rosyjski ustny podstawowy 30,00 % -
język rosyjski pisemny podstawowy 43,00 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 53,90 % -
język niemiecki ustny podstawowy 62,90 % -
język angielski ustny podstawowy 55,80 % -
język angielski pisemny podstawowy 58,50 % -
język polski pisemny podstawowy 123 59,50 % -
język polski ustny podstawowy 123 91,70 % -
matematyka pisemny podstawowy 123 62,30 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język rosyjski ustny podstawowy 30,00 % 5 (z 6) 5 (z 6) 7 (z 8) 122 (z 131)
język rosyjski pisemny podstawowy 43,00 % 5 (z 6) 5 (z 6) 7 (z 8) 104 (z 131)
język niemiecki pisemny podstawowy 53,90 % 4 (z 9) 4 (z 9) 4 (z 9) 84 (z 195)
język niemiecki ustny podstawowy 62,90 % 6 (z 9) 6 (z 9) 6 (z 9) 65 (z 195)
język angielski ustny podstawowy 55,80 % 8 (z 14) 7 (z 14) 9 (z 17) 144 (z 314)
język angielski pisemny podstawowy 58,50 % 4 (z 14) 4 (z 14) 7 (z 17) 142 (z 316)
język polski pisemny podstawowy 59,50 % 3 (z 15) 3 (z 15) 3 (z 18) 40 (z 330)
język polski ustny podstawowy 91,70 % 1 (z 14) 1 (z 14) 1 (z 17) 4 (z 329)
matematyka pisemny podstawowy 62,30 % 3 (z 15) 3 (z 15) 3 (z 18) 59 (z 329)

Mapa