Techn. żywienia I Gosp. Dom.


Najważniejsze informacje - Techn. Żywienia I Gosp. Dom.

Adres Techn. Żywienia I Gosp. Dom.

KARBOWSKA 29
Miejscowość Brodnica
Kod pocztowy 87-300
Gmina miasto Brodnica
Powiat brodnicki
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna
Regon 87168152800001
Organ prowadzący Powiat ziemski

Techn. żywienia I Gosp. Dom. znajduje się w miejscowości Brodnica pod adresem KARBOWSKA 29. Szkoła średnia o profilu technicznym funkcjonuje na terenie gminy Brodnica, powiat brodnicki , województwo kujawsko-pomorskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 87168152800001.

Wychowanek technikum musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie świadectwa potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także zdobycie matury po zaliczeniu matury.

W 2013 roku łączna liczba kursantów uczących się w placówce była równa 54, z czego 40 to słuchaczki, a 14 to uczniowie. Powiat brodnicki ma zarejestrowane 18 szkoł technicznych, a województwo kujawsko-pomorskie - 251. Na 1216 uczniów w powiecie przypada 18 innych szkół średnich o profilu technicznym (67,56 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 128,81 (32332 kursantów na 251 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język niemiecki pisemny podstawowy 36,40 % -
język niemiecki ustny podstawowy 60,20 % -
matematyka pisemny podstawowy 13 51,20 % -
język polski pisemny podstawowy 13 55,00 % -
język polski ustny podstawowy 13 69,60 % -
język angielski ustny podstawowy 58,00 % -
język angielski pisemny podstawowy 58,90 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język niemiecki pisemny podstawowy 36,40 % 8 (z 9) 8 (z 9) 8 (z 9) 160 (z 195)
język niemiecki ustny podstawowy 60,20 % 7 (z 9) 7 (z 9) 7 (z 9) 70 (z 195)
matematyka pisemny podstawowy 51,20 % 5 (z 15) 5 (z 15) 7 (z 18) 101 (z 329)
język polski pisemny podstawowy 55,00 % 4 (z 15) 4 (z 15) 6 (z 18) 84 (z 330)
język polski ustny podstawowy 69,60 % 12 (z 14) 12 (z 14) 15 (z 17) 144 (z 329)
język angielski ustny podstawowy 58,00 % 6 (z 14) 6 (z 14) 7 (z 17) 128 (z 314)
język angielski pisemny podstawowy 58,90 % 3 (z 14) 3 (z 14) 6 (z 17) 141 (z 316)

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr