Techn. Mechanizacji Rolnictwa


Najważniejsze informacje - Techn. Mechanizacji Rolnictwa

Adres Techn. Mechanizacji Rolnictwa

Karbowswka 29
Miejscowość Brodnica
Kod pocztowy 87-300
Gmina miasto Brodnica
Powiat brodnicki
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna
Regon 87168152800004
Organ prowadzący Powiat ziemski

Techn. Mechanizacji Rolnictwa znajduje się w miejscowości Brodnica pod adresem Karbowswka 29. Szkoła średnia techniczna znajduje się na obszarze gminy Brodnica, powiat brodnicki , województwo kujawsko-pomorskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Technikum widnieje w rejestrze pod numerem 87168152800004.

Uczeń szkoły średniej o profilu technicznym musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie dokumentu potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie matury po zaliczeniu matury.

Powiat brodnicki ma zarejestrowane 18 szkoł technicznych, a województwo kujawsko-pomorskie - 251. Na 1216 uczniów w powiecie przypada 18 innych techników (67,56 na placówkę), a średnia w województwie to 128,81 (32332 wychowanków na 251 placówek).

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr