Techn. Kucharskie


Najważniejsze informacje - Techn. Kucharskie

Adres Techn. Kucharskie

KARBOWSKA 29
Miejscowość Brodnica
Kod pocztowy 87-300
Gmina miasto Brodnica
Powiat brodnicki
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna
Regon 00574147400005
Organ prowadzący Powiat ziemski

Techn. Kucharskie znajduje się w miejscowości Brodnica pod adresem KARBOWSKA 29. Szkoła średnia techniczna ma lokalizację na terytorium gminy Brodnica, powiat brodnicki , województwo kujawsko-pomorskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Szkoła średnia o profilu technicznym znajduje się w rejestrze pod numerem 00574147400005.

Słuchacz technikum ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość zdobycia dyplomu potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także zdobycie świadectwa maturalnego po zaliczeniu matury.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków pobierających naukę w placówce to 16, z czego 13 to słuchaczki, a 3 stanowili kursanci. Powiat brodnicki ma zarejestrowane 18 szkoł technicznych, a województwo kujawsko-pomorskie - 251. Na 1216 uczniów w powiecie przypada 18 innych techników (67,56 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 128,81 (32332 słuchaczy na 251 placówek).

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr