Techn. Rolnicze


Najważniejsze informacje - Techn. Rolnicze

Adres Techn. Rolnicze

KARBOWSKA 29
Miejscowość Brodnica
Kod pocztowy 87-300
Gmina miasto Brodnica
Powiat brodnicki
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna
Regon 87168152800000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Techn. Rolnicze znajduje się w miejscowości Brodnica pod adresem KARBOWSKA 29. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna ma lokalizację na terenie gminy Brodnica, powiat brodnicki , województwo kujawsko-pomorskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 87168152800000.

Wychowanek szkoły średniej technicznej ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie dokumentu potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie matury po zaliczeniu egzaminu maturalnego.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków pobierających naukę w placówce wynosiła 62, z czego 4 stanowiły słuchaczki, a 58 stanowili słuchacze. Powiat brodnicki ma zarejestrowane 18 szkoł technicznych, a województwo kujawsko-pomorskie - 251. Na 1216 uczniów w powiecie przypada 18 innych szkół średnich o profilu technicznym (67,56 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 128,81 (32332 uczniów na 251 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język niemiecki pisemny podstawowy 46,00 % -
język niemiecki ustny podstawowy 66,60 % -
język angielski pisemny podstawowy 47,30 % -
język angielski ustny podstawowy 63,50 % -
język polski pisemny podstawowy 11 48,60 % -
język polski ustny podstawowy 11 83,20 % -
matematyka pisemny podstawowy 11 60,40 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język niemiecki pisemny podstawowy 46,00 % 6 (z 9) 6 (z 9) 6 (z 9) 128 (z 195)
język niemiecki ustny podstawowy 66,60 % 5 (z 9) 5 (z 9) 5 (z 9) 55 (z 195)
język angielski pisemny podstawowy 47,30 % 9 (z 14) 9 (z 14) 12 (z 17) 230 (z 316)
język angielski ustny podstawowy 63,50 % 4 (z 14) 4 (z 14) 4 (z 17) 92 (z 314)
język polski pisemny podstawowy 48,60 % 8 (z 15) 8 (z 15) 11 (z 18) 158 (z 330)
język polski ustny podstawowy 83,20 % 8 (z 14) 8 (z 14) 10 (z 17) 33 (z 329)
matematyka pisemny podstawowy 60,40 % 4 (z 15) 4 (z 15) 4 (z 18) 65 (z 329)

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr