Techn. Hotelarskie


Najważniejsze informacje - Techn. Hotelarskie

Adres Techn. Hotelarskie

KARBOWSKA 29
Miejscowość Brodnica
Kod pocztowy 87-300
Gmina miasto Brodnica
Powiat brodnicki
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna
Regon 87168152800002
Organ prowadzący Powiat ziemski

Techn. Hotelarskie znajduje się w miejscowości Brodnica pod adresem KARBOWSKA 29. Technikum mieści się na terenie gminy Brodnica, powiat brodnicki , województwo kujawsko-pomorskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Szkoła średnia o profilu technicznym znajduje się w rejestrze pod numerem 87168152800002.

Wychowanek technikum musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także zdobycie świadectwa maturalnego po zdaniu matury.

W 2013 roku całkowita ilość kursantów uczęszczających na lekcje w placówce to 79, z czego 69 stanowiły kursantki, a 10 to słuchacze. Powiat brodnicki ma zarejestrowane 18 szkoł technicznych, a województwo kujawsko-pomorskie - 251. Na 1216 uczniów w powiecie przypada 18 innych szkół średnich technicznych (67,56 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 128,81 (32332 uczniów na 251 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 22 44,60 % -
język polski ustny podstawowy 22 75,00 % -
matematyka pisemny podstawowy 22 44,70 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 56,30 % -
język niemiecki ustny podstawowy 81,30 % -
język angielski pisemny podstawowy 56,70 % -
język angielski ustny podstawowy 61,20 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 44,60 % 12 (z 15) 12 (z 15) 15 (z 18) 217 (z 330)
język polski ustny podstawowy 75,00 % 11 (z 14) 11 (z 14) 14 (z 17) 90 (z 329)
matematyka pisemny podstawowy 44,70 % 7 (z 15) 7 (z 15) 10 (z 18) 151 (z 329)
język niemiecki pisemny podstawowy 56,30 % 3 (z 9) 3 (z 9) 3 (z 9) 69 (z 195)
język niemiecki ustny podstawowy 81,30 % 3 (z 9) 3 (z 9) 3 (z 9) 26 (z 195)
język angielski pisemny podstawowy 56,70 % 5 (z 14) 5 (z 14) 8 (z 17) 159 (z 316)
język angielski ustny podstawowy 61,20 % 5 (z 14) 5 (z 14) 6 (z 17) 109 (z 314)

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr