Techn. Ochrony środowiska


Najważniejsze informacje - Techn. Ochrony Środowiska

Adres Techn. Ochrony Środowiska

KARBOWSKA 29
Miejscowość Brodnica
Kod pocztowy 87-300
Gmina miasto Brodnica
Powiat brodnicki
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna
Regon 87168152800003
Organ prowadzący Powiat ziemski

Techn. Ochrony środowiska mieści się w miejscowości Brodnica pod adresem KARBOWSKA 29. Technikum znajduje się na terenie gminy Brodnica, powiat brodnicki , województwo kujawsko-pomorskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Szkoła średnia o profilu technicznym posiada wpis w rejestrze pod numerem 87168152800003.

Słuchacz technicznej szkoły ponadgimnazjalnej musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie świadectwa maturalnego po zaliczeniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 16, z czego 10 to kursantki, a 6 to uczniowie. Powiat brodnicki ma zarejestrowane 18 szkoł technicznych, a województwo kujawsko-pomorskie - 251. Na 1216 uczniów w powiecie przypada 18 innych szkół średnich technicznych (67,56 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 128,81 (32332 uczniów na 251 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 13 43,20 % -
język angielski ustny podstawowy 43,80 % -
język angielski pisemny podstawowy 44,00 % -
język polski pisemny podstawowy 13 45,30 % -
język polski ustny podstawowy 13 81,20 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 47,00 % -
język niemiecki ustny podstawowy 71,30 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 43,20 % 8 (z 15) 8 (z 15) 11 (z 18) 163 (z 329)
język angielski ustny podstawowy 43,80 % 13 (z 14) 13 (z 14) 15 (z 17) 235 (z 314)
język angielski pisemny podstawowy 44,00 % 11 (z 14) 11 (z 14) 14 (z 17) 247 (z 316)
język polski pisemny podstawowy 45,30 % 11 (z 15) 11 (z 15) 14 (z 18) 210 (z 330)
język polski ustny podstawowy 81,20 % 9 (z 14) 9 (z 14) 11 (z 17) 44 (z 329)
język niemiecki pisemny podstawowy 47,00 % 5 (z 9) 5 (z 9) 5 (z 9) 123 (z 195)
język niemiecki ustny podstawowy 71,30 % 4 (z 9) 4 (z 9) 4 (z 9) 45 (z 195)

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr