Szkoła Podstawowa W Ustroniu


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Ustroniu

Adres Szkoła Podstawowa W Ustroniu

7
Miejscowość Ustronie
Kod pocztowy 87-732
Gmina Lubanie
Powiat włocławski
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Ustroniu

542513376
Regon 00113607800000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Ustroniu znajduje się w miejscowości Ustronie pod adresem 7. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 542513376. Fax: 542513376. Instytucja edukacyjna ma lokalizację na terytorium gminy Lubanie, powiat włocławski , województwo kujawsko-pomorskie. Organem nadzorującym jest gmina. Jednostka szkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00113607800000.

Szkoła Podstawowa W Ustroniu przyjmuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce była równa 55, z czego 28 stanowiły uczennice, a 27 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 8 nauczycieli, z czego 6 na cały etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,15 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych na pełen etat do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 3. Powiat włocławski ma zarejestrowane 37 szkół podstawowych, a województwo kujawsko-pomorskie - 671. Na 5468 uczniów w powiecie przypada 37 innych szkół podstawowych (147,78 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 195,1 (130911 uczniów na 671 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Ustronie: 1
  • w gminie Lubanie: 2
  • powiat włocławski: 32
  • województwo kujawsko-pomorskie: 774

Mapa