Zsz - Kucharz


Najważniejsze informacje - Zsz - Kucharz

Adres Zsz - Kucharz

KARBOWSKA 29
Miejscowość Brodnica
Kod pocztowy 87-300
Gmina miasto Brodnica
Powiat brodnicki
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zsz - Kucharz

564984901
Regon 87168151100004
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zsz - Kucharz znajduje się w miejscowości Brodnica pod adresem KARBOWSKA 29. Nr tel. do szkoły zawodowej to 564984901. ZSZ funkcjonuje na obszarze gminy Brodnica, powiat brodnicki , województwo kujawsko-pomorskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Szkoła o profilu zawodowym funkcjonuje w rejestrze pod numerem 87168151100004.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólne są nauczane tak jak w liceum i szkoła średniej o profilu technicznym, lecz tylko w obszarze podstawowym. Młodzież zdobywa wykształcenie i kwalifikacje na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym zdobywanie wiedzy trwa trzy lata. W zależności od zawodu liczba umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do uzyskania przez słuchacza. W ZSZ główny nacisk położono na kształcenie zawodowe. Stąd w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje ponad 60% łącznego czasu przypisanego na kształcenie zawodowe. Praktyczna nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. ZSZ można ukończyć uzyskując tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom dokumentujący umiejętności praktyczne, o ile słuchacz podejdzie do dobrowolnego testu praktycznego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły o profilu zawodowym naukę można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, lub podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów uczących się w placówce to 16, z czego 7 stanowiły kursantki, a 9 stanowili kursanci. Powiat brodnicki ma zarejestrowane 8 szkoł zawodowych, a województwo kujawsko-pomorskie - 148. Na 878 uczniów w powiecie przypada 8 innych szkół zawodowych (109,75 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 92,48 (13687 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 148 placówek).

Mapa