Szkoła Podstawowa W Gorczenicy


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Gorczenicy

Patron Królewna Anna Wazówna

Adres Szkoła Podstawowa W Gorczenicy

87
Miejscowość Gorczenica
Kod pocztowy 87-300
Gmina Brodnica
Powiat brodnicki
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Gorczenicy

564938515
Strona
Regon 00121128800000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Gorczenicy znajduje się w miejscowości Gorczenica pod adresem - 87. Telefon do szkoły podstawowej to 564938515. Faks: 564938515. Instytucja szkolna działa na obszarze gminy Brodnica, powiat brodnicki , województwo kujawsko-pomorskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www szkoły podstawowej odwiedzimy pod adresem www.spgorczenica.szkolnastrona.pl. Jednostka szkolna widnieje w rejestrze pod numerem 00121128800000.

Szkoła Podstawowa W Gorczenicy naucza uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest obowiązkiem i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dzieci pobierających edukację w placówce to 102, z czego 55 to uczennice, a 47 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 16 nauczycieli, z czego 11 w pełnym wymiarze godzin oraz 5 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,16 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 2,2. Powiat brodnicki ma zarejestrowane 35 szkół podstawowych, a województwo kujawsko-pomorskie - 671. Na 5626 uczniów w powiecie przypada 35 innych szkół podstawowych (160,74 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 195,1 (130911 uczniów na 671 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Gorczenica: 1
  • w gminie Brodnica: 4
  • powiat brodnicki: 30
  • województwo kujawsko-pomorskie: 774

Mapa