Szkoła Podstawowa Im. Małgorzaty Sulek W Drużynach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. Małgorzaty Sulek W Drużynach

Patron Małgorzata Sulek

Adres Szkoła Podstawowa Im. Małgorzaty Sulek W Drużynach

Drużyny 54
Miejscowość Drużyny
Kod pocztowy 87-327
Gmina Bobrowo
Powiat brodnicki
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im. Małgorzaty Sulek W Drużynach

564981932
Regon 00121123600000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im. Małgorzaty Sulek W Drużynach znajduje się w miejscowości Drużyny pod adresem Drużyny 54. Nr tel. do szkoły podstawowej to 564981932. Placówka szkolna funkcjonuje na terenie gminy Bobrowo, powiat brodnicki , województwo kujawsko-pomorskie. Organem zarządzającym jest gmina. Szkoła podstawowa widnieje w rejestrze pod numerem 00121123600000.

Szkoła Podstawowa Im. Małgorzaty Sulek W Drużynach rekrutuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obowiązkiem i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków uczących się w placówce była równa 92, z czego 41 stanowiły dziewczynki, a 51 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 13 nauczycieli, z czego 9 w pełnym wymiarze godzin oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 2,25. Powiat brodnicki ma zarejestrowane 35 szkół podstawowych, a województwo kujawsko-pomorskie - 671. Na 5626 uczniów w powiecie przypada 35 innych szkół podstawowych (160,74 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 195,1 (130911 uczniów na 671 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Drużyny: 1
  • w gminie Bobrowo: 4
  • powiat brodnicki: 30
  • województwo kujawsko-pomorskie: 774

Mapa