Szkoła Podstawowa W Szabdzie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Szabdzie

Patron JANUSZ KORCZAK

Adres Szkoła Podstawowa W Szabdzie

59
Miejscowość Szabda
Kod pocztowy 87-300
Gmina Brodnica
Powiat brodnicki
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Szabdzie

564981917
Regon 00121130200000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Szabdzie mieści się w miejscowości Szabda pod adresem 59. Numer tel. do szkoły to 564981917. Nr faksu: 564981917. Placówka szkolna ma lokalizację na terenie gminy Brodnica, powiat brodnicki , województwo kujawsko-pomorskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową instytucji szkolnej znajdziemy pod adresem spszabda.w.interia.pl. Placówka edukacyjna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00121130200000.

Szkoła Podstawowa W Szabdzie edukuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dzieci pobierających naukę w placówce była równa 180, z czego 88 to dziewczynki, a 92 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 15 nauczycieli, z czego 12 na cały etat oraz 3 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 4. Powiat brodnicki ma zarejestrowane 35 szkół podstawowych, a województwo kujawsko-pomorskie - 671. Na 5626 uczniów w powiecie przypada 35 innych szkół podstawowych (160,74 na placówkę), a średnia w województwie to 195,1 (130911 dzieci w wieku szkolnym na 671 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Szabda: 1
  • w gminie Brodnica: 4
  • powiat brodnicki: 30
  • województwo kujawsko-pomorskie: 774

Mapa