Szkoła Podstawowa Nr 3 Im. Armii Krajowej W Sandomierzu


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 3 Im. Armii Krajowej W Sandomierzu

Patron Armia Krajowa

Adres Szkoła Podstawowa Nr 3 Im. Armii Krajowej W Sandomierzu

Flisaków 30
Miejscowość Sandomierz
Kod pocztowy 27-600
Gmina miasto Sandomierz
Powiat sandomierski
Województwo świętokrzyskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 3 Im. Armii Krajowej W Sandomierzu

158322563
Regon 00083756000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 3 Im. Armii Krajowej W Sandomierzu mieści się w miejscowości Sandomierz pod adresem Flisaków 30. Nr tel. do szkoły to 158322563. Numer fax: 158322563. Szkoła podstawowa funkcjonuje na terytorium gminy Sandomierz, powiat sandomierski , województwo świętokrzyskie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www szkoły można odwiedzić pod adresem www.sp3sandomierz. Placówka szkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 00083756000000.

Szkoła Podstawowa Nr 3 Im. Armii Krajowej W Sandomierzu przyjmuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obowiązkiem i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów uczących się w placówce była równa 190, z czego 92 stanowiły dziewczynki, a 98 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 23 nauczycieli, z czego 19 na cały etat oraz 4 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu wynosi 4,75. Powiat sandomierski ma zarejestrowane 42 szkoły podstawowe, a województwo świętokrzyskie - 555. Na 4791 uczniów w powiecie przypada 42 innych szkół podstawowych (114,07 na placówkę), a średnia w województwie to 136,74 (75893 uczniów na 555 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Sandomierz: 16
  • w gminie Sandomierz: 16
  • powiat sandomierski: 53
  • województwo świętokrzyskie: 584

Mapa