Szkoła Podstawowa Im. Bohaterów Armii Krajowej W Ostrówku


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. Bohaterów Armii Krajowej W Ostrówku

Patron Bohaterowie Armii Krajowej

Adres Szkoła Podstawowa Im. Bohaterów Armii Krajowej W Ostrówku

154
Miejscowość Ostrówek
Kod pocztowy 21-013
Gmina Puchaczów
Powiat łęczyński
Województwo lubelskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im. Bohaterów Armii Krajowej W Ostrówku

817576485
Regon 43124307400018
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im. Bohaterów Armii Krajowej W Ostrówku znajduje się w miejscowości Ostrówek pod adresem 154. Numer telefonu do szkoły to 817576485. Nr fax: 817576485. Jednostka edukacyjna ma lokalizację na obszarze gminy Puchaczów, powiat łęczyński , województwo lubelskie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www jednostki szkolnej można odwiedzić pod adresem spostrowek.pl. Placówka szkolna figuruje w rejestrze pod numerem 43124307400018.

Szkoła Podstawowa Im. Bohaterów Armii Krajowej W Ostrówku edukuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dzieci uczących się w placówce była równa 165, z czego 76 stanowiły uczennice, a 89 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 28 nauczycieli, z czego 22 na pełen etat oraz 6 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,17 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych na pełen etat do lektorów zatrudnionych na pół etatu wynosi 3,67. Powiat łęczyński ma zarejestrowane 30 szkół podstawowych, a województwo lubelskie - 963. Na 4080 uczniów w powiecie przypada 30 innych szkół podstawowych (136 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 140,56 (135357 dzieci w wieku szkolnym na 963 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Ostrówek: 1
  • w gminie Puchaczów: 3
  • powiat łęczyński: 31
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa