Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Por. Mączki W Zaleszanach


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Por. Mączki W Zaleszanach

Patron Józef Mączka

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Por. Mączki W Zaleszanach

Sandomierska 95
Miejscowość Zaleszany
Kod pocztowy 37-415
Gmina Zaleszany
Powiat stalowowolski
Województwo podkarpackie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Por. Mączki W Zaleszanach

158459422
Regon 00065039990000
Organ prowadzący Gmina

Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Por. Mączki W Zaleszanach mieści się w miejscowości Zaleszany pod adresem Sandomierska 95. Telefon do szkoły podstawowej to 158459422. Nr fax: 158459422. Instytucja edukacyjna znajduje się na terenie gminy Zaleszany, powiat stalowowolski , województwo podkarpackie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka edukacyjna znajduje się w rejestrze pod numerem 00065039990000.

Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Por. Mączki W Zaleszanach uczy dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna liczba dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce była równa 203, z czego 106 stanowiły dziewczynki, a 97 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 21 nauczycieli, z czego 14 w pełnym wymiarze godzin oraz 7 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 2. Powiat stalowowolski ma zarejestrowane 32 szkoły podstawowe, a województwo podkarpackie - 1075. Na 6201 uczniów w powiecie przypada 32 innych szkół podstawowych (193,78 na placówkę), a średnia w województwie to 129,15 (138837 uczniów na 1075 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Zaleszany: 2
  • w gminie Zaleszany: 11
  • powiat stalowowolski: 41
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa