Szkoła Podstawowa Im. Bohaterów Monte Cassino W Ostrówku


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. Bohaterów Monte Cassino W Ostrówku

Patron im. Bohaterów Monte Cassino

Adres Szkoła Podstawowa Im. Bohaterów Monte Cassino W Ostrówku

Ostrówek 3
Miejscowość Ostrówek
Kod pocztowy 21-102
Gmina Ostrówek
Powiat lubartowski
Województwo lubelskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im. Bohaterów Monte Cassino W Ostrówku

818562241
Regon 00057734300000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im. Bohaterów Monte Cassino W Ostrówku mieści się w miejscowości Ostrówek pod adresem Ostrówek 3. Nr tel. do szkoły podstawowej to 818562241. Fax: 818562241. Jednostka edukacyjna mieści się na terenie gminy Ostrówek, powiat lubartowski , województwo lubelskie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka szkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 00057734300000.

Szkoła Podstawowa Im. Bohaterów Monte Cassino W Ostrówku rekrutuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów pobierających naukę w placówce wynosiła 155, z czego 86 to uczennice, a 69 stanowili chłopcy. Powiat lubartowski ma zarejestrowane 54 szkoły podstawowe, a województwo lubelskie - 963. Na 6457 uczniów w powiecie przypada 54 innych szkół podstawowych (119,57 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 140,56 (135357 dzieci w wieku szkolnym na 963 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Ostrówek: 2
  • w gminie Ostrówek: 4
  • powiat lubartowski: 57
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa