Szkoła Podstawowa W Moszczenicy


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Moszczenicy

Adres Szkoła Podstawowa W Moszczenicy

DWORCOWA 9
Miejscowość Moszczenica
Kod pocztowy 97-310
Gmina Moszczenica
Powiat piotrkowski
Województwo łódzkie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Moszczenicy

446169500
Regon 00116107600000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Moszczenicy znajduje się w miejscowości Moszczenica pod adresem DWORCOWA 9. Numer tel. do szkoły to 446169500. Fax: 446169500. Jednostka szkolna funkcjonuje na terytorium gminy Moszczenica, powiat piotrkowski , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www instytucji szkolnej odwiedzimy pod adresem www.spmoszczenica.edupage.org. Instytucja edukacyjna widnieje w rejestrze pod numerem 00116107600000.

Szkoła Podstawowa W Moszczenicy uczy uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obowiązkiem i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po zakończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków pobierających naukę w placówce to 438, z czego 231 stanowiły dziewczynki, a 207 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 46 nauczycieli, z czego 40 na pełen etat oraz 6 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających na pełen etat do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 6,67. Powiat piotrkowski ma zarejestrowane 44 szkoły podstawowe, a województwo łódzkie - 830. Na 6959 uczniów w powiecie przypada 44 innych szkół podstawowych (158,16 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 173,64 (144118 dzieci w wieku szkolnym na 830 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Moszczenica: 2
  • w gminie Moszczenica: 6
  • powiat piotrkowski: 57
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa