Szkoła Podstawowa W Jarostach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Jarostach

Adres Szkoła Podstawowa W Jarostach

NOWA 93
Miejscowość Jarosty
Kod pocztowy 97-310
Gmina Moszczenica
Powiat piotrkowski
Województwo łódzkie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Jarostach

446462411
Regon 00116106000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Jarostach znajduje się w miejscowości Jarosty pod adresem NOWA 93. Numer tel. do szkoły podstawowej to 446462411. Faks: 446462411. Instytucja edukacyjna funkcjonuje na terytorium gminy Moszczenica, powiat piotrkowski , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy placówki szkolnej odwiedzimy pod adresem www.spjarosty.edupage.org. Placówka szkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00116106000000.

Szkoła Podstawowa W Jarostach naucza dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczących się w placówce była równa 105, z czego 50 stanowiły dziewczynki, a 55 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 15 nauczycieli, z czego 10 w pełnym wymiarze godzin oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 2. Powiat piotrkowski ma zarejestrowane 44 szkoły podstawowe, a województwo łódzkie - 830. Na 6959 uczniów w powiecie przypada 44 innych szkół podstawowych (158,16 na placówkę), a średnia w województwie to 173,64 (144118 dzieci w wieku szkolnym na 830 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Jarosty: 1
  • w gminie Moszczenica: 6
  • powiat piotrkowski: 57
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa