Szkoła Podstawowa W Babach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Babach

Adres Szkoła Podstawowa W Babach

PIOTRKOWSKA 20
Miejscowość Baby
Kod pocztowy 97-310
Gmina Moszczenica
Powiat piotrkowski
Województwo łódzkie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Babach

446169618
Regon 00116101800000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Babach mieści się w miejscowości Baby pod adresem PIOTRKOWSKA 20. Numer telefonu do szkoły to 446169618. Numer fax: 446169618. Szkoła podstawowa funkcjonuje na terenie gminy Moszczenica, powiat piotrkowski , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową jednostki edukacyjnej znajdziemy pod adresem www.spbaby.edupage.org. Placówka edukacyjna znajduje się w rejestrze pod numerem 00116101800000.

Szkoła Podstawowa W Babach uczy uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku łączna ilość dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce to 147, z czego 78 stanowiły uczennice, a 69 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 13 nauczycieli, z czego 12 na pełen etat oraz 1 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu wynosi 12. Powiat piotrkowski ma zarejestrowane 44 szkoły podstawowe, a województwo łódzkie - 830. Na 6959 uczniów w powiecie przypada 44 innych szkół podstawowych (158,16 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 173,64 (144118 dzieci w wieku szkolnym na 830 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Baby: 1
  • w gminie Moszczenica: 6
  • powiat piotrkowski: 57
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa