Szkoła Podstawowa W Kozłowie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Kozłowie

Adres Szkoła Podstawowa W Kozłowie

MARCINA 33
Miejscowość Kozłów
Kod pocztowy 44-153
Gmina Sośnicowice
Powiat gliwicki
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Kozłowie

322387166
Regon 00119868800000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Kozłowie mieści się w miejscowości Kozłów pod adresem MARCINA 33. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 322387166. Nr faksu: 322387166. Instytucja edukacyjna działa na terenie gminy Sośnicowice, powiat gliwicki , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Witrynę internetową szkoły można znaleźć pod adresem www.spkozlow.oswiata.org.pl. Jednostka szkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00119868800000.

Szkoła Podstawowa W Kozłowie naucza dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest obowiązkowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków uczących się w placówce to 74, z czego 37 stanowiły dziewczynki, a 37 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 15 nauczycieli, z czego 7 na cały etat oraz 8 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,2 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych na pełen etat do pedagogów zatrudnionych na pół etatu wynosi 0,88. Powiat gliwicki ma zarejestrowane 38 szkół podstawowych, a województwo śląskie - 1242. Na 6647 uczniów w powiecie przypada 38 innych szkół podstawowych (174,92 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 196,65 (244243 dzieci w wieku szkolnym na 1242 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Kozłów: 2
  • w gminie Sośnicowice: 12
  • powiat gliwicki: 52
  • województwo śląskie: 2020

Mapa

szkoła podstawowa