Publiczne Przedszkole Samorządowe W Kleszczowie


Najważniejsze informacje - Publiczne Przedszkole Samorządowe W Kleszczowie

Adres Publiczne Przedszkole Samorządowe W Kleszczowie

Szkolna 6
Miejscowość Kleszczów
Kod pocztowy 97-410
Gmina Kleszczów
Powiat bełchatowski
Województwo łódzkie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Przedszkole Samorządowe W Kleszczowie

447313175
Regon 59213508100000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Przedszkole Samorządowe W Kleszczowie mieści się w miejscowości Kleszczów pod adresem Szkolna 6. Numer telefonu do przedszkola to 447313175. Nr faksu: 447313175. Jednostka przedszkolna funkcjonuje na terytorium gminy Kleszczów, powiat bełchatowski , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest gmina. Portal internetowy jednostki przedszkolnej można znaleźć pod adresem www.wikom.pl/ppskleszczow. Przedszkole funkcjonuje w rejestrze pod numerem 59213508100000.

Do placówek przedszkolnych chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i uruchamia się je w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dzieci pobierających naukę w placówce była równa 90, z czego 41 stanowiły uczennice, a 49 stanowili chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 8 nauczycieli, z czego 7 na cały etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu wynosi 7. Powiat bełchatowski ma zarejestrowane 29 przedszkoli, a województwo łódzkie - 665. Na 2183 uczniów w powiecie przypada 29 innych przedszkoli (75,28 na placówkę), a średnia w województwie to 75,95 (50510 przedszkolaków na 665 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Kleszczów: 3
  • w gminie Kleszczów: 6
  • powiat bełchatowski: 62
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa

przedszkole