Szkoła Podstawowa Nr 2


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 2

Adres Szkoła Podstawowa Nr 2

Goździkowa 2
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-152
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 2

322378623
Regon 00072158000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 2 znajduje się w miejscowości Gliwice pod adresem Goździkowa 2. Telefon do szkoły to 322378623. Numer faksu: 322378623. Placówka edukacyjna mieści się na obszarze gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Szkoła funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00072158000000.

Szkoła Podstawowa Nr 2 przyjmuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce była równa 95, z czego 39 to uczennice, a 56 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 18 nauczycieli, z czego 6 na cały etat oraz 12 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,19 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych na pełen etat do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 0,5. Powiat gliwice ma zarejestrowane 33 szkoły podstawowe, a województwo śląskie - 1242. Na 9107 uczniów w powiecie przypada 33 innych szkół podstawowych (275,97 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 196,65 (244243 uczniów na 1242 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Gliwice: 57
  • w gminie Gliwice: 57
  • powiat Gliwice: 57
  • województwo śląskie: 2020

Mapa