Szkoła Podstawowa Nr 2


Informacje ogólne

Adres Goździkowa 2
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-152
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna
Telefon 322378623
Fax 322378623
Regon 00072158000000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 95
Liczba uczennic 39
Liczba uczniów 56
Całkowita liczba nauczycieli 18
Nauczyciele - pełen etat 6
Nauczyciele - pół etatu 12

Szkoła Podstawowa Nr 2 znajduje się w miejscowości Gliwice pod adresem Goździkowa 2. Telefon do szkoły to 322378623. Numer faksu: 322378623. Placówka edukacyjna mieści się na obszarze gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Szkoła funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00072158000000.

Szkoła Podstawowa Nr 2 przyjmuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce była równa 95, z czego 39 to uczennice, a 56 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 18 nauczycieli, z czego 6 na cały etat oraz 12 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,19 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych na pełen etat do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 0,5. Powiat gliwice ma zarejestrowane 33 szkoły podstawowe, a województwo śląskie - 1242. Na 9107 uczniów w powiecie przypada 33 innych szkół podstawowych (275,97 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 196,65 (244243 uczniów na 1242 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Gliwice: 57
  • w gminie Gliwice: 57
  • powiat Gliwice: 57
  • województwo śląskie: 2020

Mapa