Przedszkole Miejskie Nr 43


Najważniejsze informacje - Przedszkole Miejskie Nr 43

Adres Przedszkole Miejskie Nr 43

Sopocka 6
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-164
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Miejskie Nr 43

322701592
Regon 24178527600000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Miejskie Nr 43 mieści się w miejscowości Gliwice pod adresem Sopocka 6. Numer tel. do przedszkola to 322701592. Placówka przedszkolna ma lokalizację na terenie gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Jednostka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 24178527600000.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków pobierających edukację w placówce była równa 70, z czego 29 stanowiły uczennice, a 41 to chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 7 nauczycieli, z czego 4 w pełnym wymiarze godzin oraz 3 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych na pełen etat do nauczających zatrudnionych na pół etatu wynosi 1,33. Powiat gliwice ma zarejestrowane 41 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 3843 uczniów w powiecie przypada 41 innych przedszkoli (93,73 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 83,37 (116215 przedszkolaków na 1394 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Gliwice: 57
  • w gminie Gliwice: 57
  • powiat Gliwice: 57
  • województwo śląskie: 2020

Mapa

przedszkole