Przedszkole Miejskie Nr 43


Informacje ogólne

Adres Sopocka 6
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-164
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna
Telefon 322701592
Regon 24178527600000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 70
Liczba uczennic 29
Liczba uczniów 41
Całkowita liczba nauczycieli 7
Nauczyciele - pełen etat 4
Nauczyciele - pół etatu 3

Przedszkole Miejskie Nr 43 mieści się w miejscowości Gliwice pod adresem Sopocka 6. Numer tel. do przedszkola to 322701592. Placówka przedszkolna ma lokalizację na terenie gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Jednostka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 24178527600000.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków pobierających edukację w placówce była równa 70, z czego 29 stanowiły uczennice, a 41 to chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 7 nauczycieli, z czego 4 w pełnym wymiarze godzin oraz 3 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych na pełen etat do nauczających zatrudnionych na pół etatu wynosi 1,33. Powiat gliwice ma zarejestrowane 41 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 3843 uczniów w powiecie przypada 41 innych przedszkoli (93,73 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 83,37 (116215 przedszkolaków na 1394 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Gliwice: 57
  • w gminie Gliwice: 57
  • powiat Gliwice: 57
  • województwo śląskie: 2020

Mapa

przedszkole