Gminne Przedszkole


Najważniejsze informacje - Gminne Przedszkole

Adres Gminne Przedszkole

Wiejska 9
Miejscowość Łany Wielkie
Kod pocztowy 44-153
Gmina Sośnicowice
Powiat gliwicki
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Gminne Przedszkole

322384945
Regon 27151279600000
Organ prowadzący Gmina

Gminne Przedszkole znajduje się w miejscowości Łany Wielkie pod adresem Wiejska 9. Numer telefonu do przedszkola to 322384945. Placówka przedszkolna mieści się na terenie gminy Sośnicowice, powiat gliwicki , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Jednostka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 27151279600000.

Do przedszkola chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i uruchamia się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dziewczynek i chłopców uczących się w placówce wynosiła 24, z czego 10 stanowiły uczennice, a 14 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 2 nauczycieli, z czego 1 w pełnym wymiarze godzin oraz 1 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do nauczających pracujących nauczających na pół etatu wynosi 1. Powiat gliwicki ma zarejestrowane 35 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 2818 uczniów w powiecie przypada 35 innych przedszkoli (80,51 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 83,37 (116215 przedszkolaków na 1394 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Łany Wielkie: 1
  • w gminie Sośnicowice: 12
  • powiat gliwicki: 52
  • województwo śląskie: 2020

Mapa

przedszkole